Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 8/7A Trần Thị Điệu, P.Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Mail: phunkhutrung.net@gmail.com

Website: phunkhutrung.net

Hotline: 0906-392-300